Ringvoll Klinikken

Ringvoll Klinikken AS er et privat sykehus med offentlig godkjenning og avtaler med Helse Sør-Øst for kirurgisk behandling. Klinikken har erfarne leger og spesialister fra ulike fagfelt som sammen har skapt et alternativ til det offentlige helsevesen.

Ringvoll Klinikkens ortopeder har spisskompetanse innen store deler av den ortopediske kirurgien og idrettstraumatologien spesielt.

Klinikken har bred elektiv virksomhet innen plastikk kirurgi og venekirurgi med kirurger fra universitetsnivå.

www.ringvollklinikken.no

Reklamer